Wij willen ook naar school!

Help mee om de school in Poonakary te bouwen: fietstocht!

Stichting ACNS Projecthulp realiseert kleinschalige, duurzame projecten 

Met die projecten willen we de toekomstkansen vergroten van groepen kansarme kinderen, die in de allerarmste gebieden in Sri Lanka wonen

Stichting ACNS Projecthulp realiseert de projecten, in samenwerking met lokale partners en kleine ondernemingen in Sri Lanka

Stichting ACNS Projecthulp werkt in Nederland alleen met vrijwilligers, geen beloningen, geen kostenvergoedingen. Geen strijkstok!

Stichting ACNS Projecthulp heeft meer dan 80 duurzame projecten voor groepen kansarme kinderen gerealiseerd


Stichting ACNS Projecthulp helpt alle bevolkingsgroepen in Sri Lanka, onafhankelijk van afkomst , geloof of regio

Door het kleinschalige karakter kunnen donateurs en sponsoren kiezen voor een specifiek project wat zij financieren


Onze hulp in Sri Lanka

Wie zijn wij

De Stichting ACNS Projecthulp bestaat uit een kleine groep van vrijwilligers die in samenwerking met donateurs en sponsoren in Nederland en met de projectpartners in Sri Lanka hulpprojecten realiseren.
Onze vrijwilligers ontvangen geen beloningen, en geen kostenvergoedingen van welke aard dan ook. Dat betekent dat wij de giften en donaties maximaal kunnen besteden aan de projecten in Sri Lanka

Wat doen wij

De Stichting ACNS Projecthulp helpt groepen kansarme kinderen in Sri Lanka aan een betere toekomst.
Dit door voornamelijk onderwijs en scholingsprojecten te realiseren in de breedste zin van het woord.
Dit kan het bouwen van een school zijn maar ook het verstrekken van microkrediet voor ouders.


Waarom is hulp in Sri Lanka nodig

Sri Lanka was na het beƫindigen van de burgeroorlog goed op weg om een stabiele economie op te bouwen, waardoor ook een structurele verbetering van het onderwijssysteem een steeds belangrijker plaats kon krijgen in die wederopbouw.
Door de aanslagen in 2019 en door de enorme impact van de Corona pandemie op het land, is die situatie drastisch veranderd. Sinds medio 2020 is Sri Lanka weer geclassificeerd als "lower middle income". Dat betekent dat grote delen van het land daar ver en ver onder zitten, uiteraard zien we dat in kleinere dorpen in de voormalige oorlogsgebieden
De armste gebieden in het land vinden we in de Vanni en het gehele noorden en oosten van het land. 
Door de ontwikkelingen van de laatste jaren en de bijzonder moeilijke financiƫle positie van het land (zware schuldenlast door wederopbouw na tsunami en burgeroorlog), verwachten wij dat de noodzaak voor hulp aan de allerarmste bevolkingsgroepen nog jaren blijft bestaan

Rekeningnummer: NL61INGB0004712637 t.n.v. Stichting ACNS Projecthulp te Westervoort.